Wykładziny PCV
Wykładzina PVC jest to produkt najczęściej stosowany w pomieszczeniach użyteczności publicznej: placówkach medycznych (szpitale, gabinety stomatologiczne) oraz placówkach edukacyjnych (szkoły, przedszkola).
Wykładziny PVC coraz częściej konkurują z materiałami podłogowymi, takimi jak drewno czy ceramika.
Charakteryzują się dobrymi parametrami technicznymi, zapewniającymi długoletnią eksploatację, odporność na duże natężenie ruchu oraz łatwość konserwacji i czyszczenia, odporność na zabrudzenia.
Niewątpliwym atutem jest również fakt, że produkty te posiadają specjalną, antypoślizgową powierzchnię.
Znacznie zwiększa ona bezpieczeństwo poruszających się w pomieszczeniach osób.
Budowa i rodzaje wykładziny PVC
jednowarstwowe, tj. homogeniczne:
wielowarstwowe tj. heterogeniczne:
Do produkcji wykładziny PVC stosuje się:
PVC (polichlorek winylu) - produkt polimeryzacji chlorku winylu.
plastyfikatory - substancje chemiczne dodawane w celu zwiększenia elastyczności produktu.
wypełniacze - substancje stałe, które w postaci proszków dodawane są do tworzyw sztucznych w celu zmiany ich właściwości np. twardości, plastyczności.
pigmenty - stałe, trudno rozpuszczalne substancje chemiczne stosowane do barwienia wykładzin.